Kołnierze uszczelniające są integralną częścią poprawnie zamontowanego w połaci dachowej okna dachowego. Zabezpieczają i uszczelniają przed czynnikami atmosferycznymi zapewniając odprowadzenie wody deszczowej i pośniegowej jak również chronią przed wiatrem.

Kołnierze wykonane są z blachy aluminiowej podobnie jak oblachowanie okienne w gatunku 3105 H42 w kolorach standardowych RAL 8019 i RAL 7043. Istotną zaletą kołnierzy uszczelniających do okien dachowych SKYLIGHT i SKYLIGHT PREMIUM jest innowacyjny sposób łączenia z ościeżnicą. Dzięki umieszczeniu górnego rantu kołnierza w specjalnym rowku ościeżnicy i przykryciu połączenia uszczelką eliminujemy całkowicie możliwość jakiegokolwiek przecieku wody.

Okna SKYLIGHT PREMIUM i SKYLIGHT dostępne są z czterema rodzajami kołnierzy:
ƒƒ F – kołnierz do pokryć falistych (np. dachówka ceramiczna, blachodachówka),
ƒƒ P – kołnierz do pokryć płaskich (np. gont bitumiczny),
ƒƒM – modułowy; MP – modułowy do pokryć płaskich, MF – modułowy do pokryć falistych*,
ƒƒ K – kołnierz kolanowy (do połączenia okna dachowego z oknem elewacyjnym).

* Kołnierze specjalne umożliwiają montaż okien obok siebie lub jedno nad drugim.

Kołnierze do pokryć falistych „ F” lub płaskich „P”

Kołnierze do pokryć falistych F umożliwiają osadzenie okna w profilowanej połaci dachowej. Dzięki elastycznemu elementowi dolnego zespołu kołnierza, możliwe jest dokładne uszczelnienie i odprowadzenie wody z kołnierza na pokrycie dachu. Numery elementów kołnierza odpowiadają kolejności montażu.

Kołnierze do pokryć płaskich P pozwalają na szczelne połączenie okna z płaskimi pokryciami dachowymi, takimi jak: papa czy gonty bitumiczne. Dolny zespół kołnierza odpowiadają kolejności montażu.

Kołnierze modułowe „M”

Kołnierze modułowe umożliwiają łączenie okien w zespoły: montowane poziomo/pionowo. W zespoleniach warunkiem koniecznym do zamówienia jest podanie szerokości krokwi dachowej pomiędzy poszczególnymi oknami w celu optymalnego rozmieszczenia okien w więźbie dachowej.

Kołnierz łuskowy

Kołnierz kolanowy falisty „F“ i płaski „P“

Kołnierz modułowy kolanowy falisty „F“ i płaski „P“

Kołnierz do dachu płaskiego

Kołnierz łuskowy, kolanowy (falisty i płaski), kołnierz modułowy kolanowy (falisty i płaski) oraz kołnierz do dachu płaskiego podlegają indywidualnej wycenie.