1. Korzystanie z formularza kontaktowego zawartego na stronie kaiplast.pl jest dobrowolne.
2. Korzystający z formularza kontaktowego zawartego na stronie kaiplast.pl może podawać tylko swoje i wyłącznie swoje dane osobowe. Podawanie danych innych osób wymaga zgody osoby uprawnionej, za co Korzystający z formularza kontaktowego zawartego na stronie kaiplast.pl bierze odpowiedzialność prawną.
3. Skorzystanie z formularza kontaktowego przez Korzystającego stanowi zgodę na przetwarzanie przez kaiplast.pl

Kaiplast Ireneusz Gniecioszek

Ośno Lubuskie

danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym w celu umożliwienia kontaktu z Korzystającym przez kaiplast.pl
4. Korzystający poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z kaiplast.pl, w szczególności w ramach pośrednictwa kaiplast.pl polegającego na przedstawianiu form inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze oferty kredytowej.
5. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
6. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest kaiplast.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z administratorem oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych może być w każdym czasie odwołana poprzez oświadczenie złożone Administratorowi danych osobowych drogą elektroniczną na adres: kaiplast@wp.pl
8. kaiplast.pl informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług pośrednictwa finansowego świadczonych Użytkownikom serwisu WWW, klientom i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
9. Wszelkie prawa do zawartości portalu internetowego kaiplast.pl  są zastrzeżone.